Zygmunt Samosiuk

Zygmunt Samosiuk (ur. 10 marca 1939 r. w Kaliszu, zm. 24 listopada 1983 r. w Warszawie) – operator filmowy.

Po ukończeniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi na Wydziale Operatorskim w 1965 roku rozpoczął pracę w Polskiej Kronice Filmowej.

Dostrzeżony przez Andrzeja Wajdę, w filmie fabularnym zadebiutował „Polowaniem na muchy” w 1969 roku. W kolejnych latach zrealizował zdjęcia do ponad trzydziestu filmów fabularnych m.in. do „Dzięcioła” Jerzego Gruzy, „Sprawy Gorgonowej” Janusza Majewskiego, „Golema” Piotra Szulkina czy „Austerii” Jerzego Kawalerowicza.

Jako pierwszy operator trzykrotnie wyróżniony nagrodą za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Cechami charakterystycznymi jego zdjęć są ujęcia z ręki, praca przy naturalnym oświetleniu, stosowanie barwnych filtrów, wrażliwość na naturę i portrety kobiece.

W 1977 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki operatorskiej.