Sieć Miast Kreatywnych jest strategicznym partnerem UNESCO,  wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki z myślą o stałym zwiększaniu poszanowania dla sprawiedliwości, rządów prawa i praw człowieka. Sieć powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast.

UNESCO wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.

W gronie Miast Filmu są: Sydney, Rzym, Bitola, Bristol, Santos, Bradford, Busan, Galway, Sofia, Yamagata, Qingdao, Terrassa, Sarajewo, Mumbaj, Valladolid, Poczdam i Wellington.

 

Celem Sieci Miast Kreatywnych jest:

Wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast, które uznają kreatywność za strategiczny element swojego zrównoważonego rozwoju;

Włączanie kultury i kreatywności do planów zrównoważonego rozwoju miast;

Inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków sieci zmierzających do uczynienia kreatywności kluczowym komponentem rozwoju miast;

Wzmacnianie obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów i usług kulturalnych;

Tworzenie centrów kreatywności i innowacji oraz zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kultury;

Zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.