• Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

  – czyli słynna łódzka „Filmówka”.

  Z murów znanej na całym świecie uczelni wyszła plejada reżyserów, operatorów i aktorów, którzy na trwałe wpisali się w historię polskiej i światowej kinematografii.

  Sukces uczelni przypisuje się autorskiemu programowi kształcenia współtwórcy szkoły Jerzego Toeplitza, odtworzonego później przez Wojciecha Hasa.

  Wśród absolwentów są zdobywcy prestiżowych polskich i zagranicznych nagród filmowych: m.in. reżyserzy: Andrzej Wajda (Oscar 2000, Złota Palma 1981), Zbigniew Rybczyński (Oscar 1982), Roman Polański (Oscar”2002 i Złota Palma”2002), Krzysztof Zanussi (Złoty Lew w Wenecji 1984, Złote Lwy FPFF w Gdyni 2002), Krzysztof Kieślowski (Europejska Nagroda Filmowa „Felix” 1988 i Złoty Lew w Wenecji 1993), Juliusz Machulski (Złote Lwy FPFF w Gdyni 1995), Jan Jakub Kolski (Złote Lwy FPFF w Gdyni 1994, 1998) i operatorzy: Paweł Edelman (Europejska Nagroda Filmowa 2002), Krzysztof Ptak (Polska Nagroda Filmowa 1998 i 2001), Witold Sobociński (Platynowy Lew FPFF w Gdyni 2012, Polska Nagroda Filmowa 2007).

  W gronie aktorów, który ukończyli „Filmówkę ” są m.in. Janusz Gajos, Bronisław Wrocławski, Jan Machulski, Barbara Brylska, Barbara Barańska czy Krzystof Stroiński.

  Wśród twórców młodego pokolenia są związani z łódzką filmówką reżyserzy: Wojciech Smarzowski, Piotr Trzaskalski, Xawery Żuławski, Małgorzata Szumowska, Jan Komasa czy Borys Lankosz.

  Strona www
 • Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Sztuk Wizualnych

  Uczelnia powstała w 1945 roku jako ukoronowanie prac łódzkich artystów, miedzy innymi Władysława Strzemińskiego ” pioniera konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku, twórcy teorii unizmu, a obecnie ” patrona Akademii. W powojennej Polsce była enklawą nowoczesności, do dziś jest kuźnią artystów różnych dziedzin, w tym kadr dla przemysłu filmowego.Na Wydziale Sztuk Wizualnych W Katedrze Multimediów, Zakładzie Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych oraz Katedrze Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni Akademia kształci przyszłych animatorów filmowych, rekwizytorów, kostiumografów, scenografów i oświetleniowców, twórców animacji, projektantów grafiki multimedialnej i krytyków sztuki.Studenci zgłębiają tu m.in. zagadnienia technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych, animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej czy technologii obróbki statycznego i ruchomego obrazu cyfrowego.

  Strona www
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

  Łódzka Akademia Muzyczna to nowoczesna uczelnia o bogatym dorobku, otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Powstała w 1945 roku i od początku istnienia niezmiennie odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu życia muzycznego Łodzi i regionu.

  Dziś Akademia kształci studentów na czterech wydziałach, oferując im kilkadziesiąt specjalności, w tym produkcję muzyczną i realizację dźwięku oraz kompozycję muzyki filmowej.

  Strona www
 • Uniwersytet Łódzki, Zakład Historii i Teorii Filmu

  Działający na Uniwersytecie Łódzkim Zakład Historii i Teorii Filmu jest najstarszym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem badań filmoznawczych.Założony w 1959 roku jako Zakład Wiedzy o Filmie, w roku 2002 został przekształcony w Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej, w ramach której wyodrębniono dzisiejszy Zakład Historii i Teorii Filmu. Od 2016 roku jednostka prowadzi samodzielne studia filmoznawcze na poziomie licencjackim.Na różnych etapach swoich karier z Zakładem byli związani uznani badacze, wybitni twórcy filmowi, krytycy i dziennikarze zajmujący się tematyką kulturalną, m.in. Wiesław Godzic, Zygmunt Machwitz, Tadeusz Szczepański, Paweł Edelman, Józef Robakowski, Dorota Kędzierzawska, Władysław Pasikowski czy Anita Werner.
  Strona www