• ŁÓDZKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

  Łódzka Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność w 2017 roku. Powołana jako stowarzyszenie z inicjatywy Miasta Łodzi oraz lokalnych instytucji i przedsiębiorców branży turystycznej.

  Misją organizacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w regionie. Przedstawiciele ŁOT działają poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach, workshopach branżowych, realizację kampanii promocyjnych oraz organizację podróży studyjnych dla przedstawicieli branży i mediów. Główny nacisk położony jest na budowę długofalowych relacji z kluczowymi Partnerami w branży.

  Organizacja integruje również sektor publiczny, gospodarczy oraz instytucje, osoby i organizacje działające na terenie Miasta Łodzi zainteresowane rozwojem turystyki w tym mieście.

  Strona www
 • PTTK ODDZIAŁ ŁÓDZKI

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza jest kontynuatorem tradycji działań w branży turystycznej rozpoczętych na Ziemi Łódzkiej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

  Koło koordynuje funkcjonowanie systemu znakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Co więcej, realizuje także inicjatywę promowania i weryfikacji odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. Ważnym aspektem działalności jest organizacja szkoleń kadry turystycznej. W strukturach Oddziału działa największe w Polsce centralnej Koło Przewodnickie.

  Ważną gałęzią działalności PTTK jest obsługa ruchu turystycznego, zarówno przyjazdowego do Łodzi, jak i organizacja wycieczek krajoznawczych. PTTK Odział Łódzki jest największym w regionie touroperatororem krajowych wycieczek krajoznawczych oferowanych indywidualnym klientom.

  Strona www