• ŁÓDZKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

  Łódzka Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność w 2017 roku. Powołana jako stowarzyszenie z inicjatywy Miasta Łodzi oraz lokalnych instytucji i przedsiębiorców branży turystycznej.

  Misją organizacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w regionie. Przedstawiciele ŁOT działają poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach, workshopach branżowych, realizację kampanii promocyjnych oraz organizację podróży studyjnych dla przedstawicieli branży i mediów. Główny nacisk położony jest na budowę długofalowych relacji z kluczowymi Partnerami w branży.

  Organizacja integruje również sektor publiczny, gospodarczy oraz instytucje, osoby i organizacje działające na terenie Miasta Łodzi zainteresowane rozwojem turystyki w tym mieście.

  Strona www
 • PTTK ODDZIAŁ ŁÓDZKI

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza jest kontynuatorem tradycji działań w branży turystycznej rozpoczętych na Ziemi Łódzkiej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

  Koło koordynuje funkcjonowanie systemu znakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Co więcej, realizuje także inicjatywę promowania i weryfikacji odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. Ważnym aspektem działalności jest organizacja szkoleń kadry turystycznej. W strukturach Oddziału działa największe w Polsce centralnej Koło Przewodnickie.

  Ważną gałęzią działalności PTTK jest obsługa ruchu turystycznego, zarówno przyjazdowego do Łodzi, jak i organizacja wycieczek krajoznawczych. PTTK Odział Łódzki jest największym w regionie touroperatororem krajowych wycieczek krajoznawczych oferowanych indywidualnym klientom.

  Strona www
 • PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi  to jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Jej historia sięga lat 40. XX wieku, kiedy to przy powstałym w 1947 roku Instytucie Filmowym powołano do życia Wyższe Studium Filmowe, połączone w następnych latach z Wydziałem Filmowym Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (późniejszej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) oraz Wyższą Szkołą Aktorską im. Leona Schillera.

  Obecnie Szkoła Filmowa kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików, scenarzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej i telewizyjnej oraz aktorów. Studia obejmują ćwiczenia praktyczne, a także teorię i historię kultury i sztuki, służącą wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu.

  Rektorat uczelni mieści się w dawnej willi łódzkiego fabrykanta Oskara Kona, a do szkolnego kina prowadzą legendarne schody, na których w czasach studenckich przesiadywali późniejsi mistrzowie polskiego kina.

  W 2023 roku Szkoła obchodzi swój 75 jubileusz.

  Strona www
 • MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI

  Muzeum Kinematografii w Lodzi to jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce, które rozpoczęło swoją działalność w roku 1976. Wówczas jako Dział Kultury Filmowej i Teatralnej w Muzeum Historii Miasta Łodzi, a w roku 1984 zostało wyodrębnione jako jego oddział. Po dziesięciu latach funkcjonowania Muzeum przeniosło się do nowej (dzisiejszej) siedziby w dawnym pałacu Karola Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1.

  Muzeum oprócz organizowania wystaw czy spotkań posiada znakomite muzealne kolekcje. Pokaźny zbiór liczy ponad 50.000 eksponatów powiększany z każdym rokiem.  Eksponaty są gromadzone w czterech zasadniczych działach: historia kina, technika filmowa, plakat i scenografia oraz animacja.

  Muzeum umożliwia zwiedzającym zapoznanie się z archiwalną aparaturą filmową, dokumentami życia filmowego, materialnymi obiektami związanymi z tworzeniem i funkcjonowaniem sztuki filmu fabularnego, dokumentalnego, oświatowego, animowanego, awangardowego, video i telewizji, programów filmowych, plakatów, scenografii, fotosów i pamiątek związanych z ludźmi kina. Nie zapomniano również o historii kina w Łodzi, eksponowane są m.in. programy kinowe, pamiątki związane z gwiazdami polskiej kinematografii czy kalendarium rozwoju sztuki srebrnego ekranu. Jednym z najważniejszych eksponatów jest jednak oryginalny i w pełni sprawny fotoplastikon, który zagrał w filmie Vabank.

  Muzeum posiada również własne archiwum filmowe i jest organizatorem Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, którego treścią są współczesne polskie filmy dokumentalne o tematyce społecznej.

  Strona www