Jerzy Toeplitz

Jerzy Toeplitz (ur. 24 listopada 1909 r. w Charkowie, zm. 24 lipca 1995 r. w Warszawie) – historyk kina i krytyk filmowy, pedagog.

Przed wybuchem wojny pisał artykuły o tematyce filmowej, m. in. do „Kuriera Polskiego”, „Kina”, „Wiadomości Literackich” czy „Dziennika Ludowego”. Po wojnie był współorganizatorem polskiej kinematografii. Współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi, której był dyrektorem i wykładowcą, a następnie rektorem. Był autorem wielu książek o tematyce filmowej, przede wszystkim pionierskiej sześciotomowej „Historii sztuki filmowej”, obejmującej lata 1895–1990. W latach 1966 –1968 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”, a także redaktorem naczelnym pierwszej edycji „Kwartalnika Filmowego”.

Na początku lat 70-tych wyjechał do Australii, gdzie współtworzył i zarządzał pierwszą Australijską Szkołą Filmową, Telewizyjną i Radiową w Sydney.

Był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji filmowym m.in. Międzynarodowej Rady Filmu i Telewizji UNESCO. Otrzymał tytuł doktora honoris causa PWSFTviT w Łodzi.