Jan Machulski

Jan Machulski (ur. 3 lipca 1928 r. w Łodzi, zm. 20 listopada 2008 r. w Warszawie) – aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, reżyser teatralny i pedagog.

W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Łodzi, a w 1971 Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Był mocno zaangażowany w działalność pedagogiczną – przez wiele lat wykładał oraz pracował jako dziekan Wydziału Aktorskiego w łódzkiej szkole. Natomiast w Warszawie współzałożył i prowadził Teatr Ochoty oraz ognisko teatralne dla dzieci i młodzieży.

W swoim dorobku artystycznym posiadał ok. 120 ról teatralnych oraz ok. 45 ról filmowych. Występował na scenach wielu teatrów, m.in. Teatru Jaracza w Olsztynie, Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatru Nowego w Łodzi oraz Teatru Polskiego i Teatru Narodowego w Warszawie. Zagrał także wiele ról filmowych, a największą popularność przyniosły mu filmy: „Rzeczpospolita babska”, „Vabank”  i „Vabank II czyli riposta” i „Vinci”.