Bolesław W. Lewicki

Bolesław W. Lewicki (ur. 28 sierpnia 1908 r. we Lwowie, zm. 23 lipca 1981 r. w Łodzi) – teoretyk filmu, krytyk i pedagog.

Studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był współzałożycielem Lwowskiego Klubu Filmowego Awangarda, recenzentem w gazecie "Słowo Polskie" i w "Gazecie Lwowskiej", nauczycielem w gimnazjum. Aktywnie zabiegał o wprowadzenie wiedzy o filmie do szkół; organizował lektoraty i pokazy filmowe dla nauczycieli.

Związany z łódzką Szkołą Filmową od samych jej początków, był najpierw wykładowcą Studium Filmowego Instytutu Filmowego w Łodzi (1947), potem w roku 1948 członkiem Komisji Organizacyjnej Wyższej Szkoły Filmowej, a następnie wykładowcą Szkoły i członkiem jej Rady Głównej. Od roku 1950 pracował w Szkole na stałe, pełniąc funkcje dziekana Pionu Naukowo-Oświatowego, prodziekana Wydziału Reżyserii (1950-1964) oraz kierownika Katedry Teorii i Historii Filmu, a wreszcie rektora.

W 1959 roku związał się z Uniwersytetem Łódzkim; tu stworzył i prowadził Zakład Wiedzy o Filmie (obecnie Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej). Był także m.in.: wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorem programowym Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, współpracownikiem Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, wiceprezesem Stowarzyszenia Filmu Naukowego i przewodniczącym Krajowej Rady Kin Studyjnych.