Bogusław Sochnacki

Bogusław Sochnacki (ur. 14 października 1930 r. w Katowicach, zm. 26 lipca 2004 r. w Łodzi) – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.

Debiutował na planie filmu „Dwie brygady” jako student pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Łodzi, którą ukończył w 1953 roku.

Po przeprowadzce do Łodzi w 1957 roku dostał angaż w Teatrze im. Stefana Jaracza.  W 1963 związał się z Teatrem Nowym w Łodzi, gdzie stworzył swoje największe teatralne kreacje, m.in. w „Indyku” Sławomira Mrożka, „Kartotece” Tadeusza Różewicza, „ Idiocie” Fiodora Dostojewskiego. W 1980 roku powrócił do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. W sumie wykreował ponad 150 ról teatralnych.

Zagrał kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych. Do najbardziej znanych filmów z jego udziałem należą: „Tylko umarły odpowie” Sylwestra Chęcińskiego, „Pogrzeb kartofla” Jana Jakuba Kolskiego.

Był także wykładowcą Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie wykładał sceny wierszem i sceny prozą.