Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce posiadającym stałą multimedialną wystawę filmową poświęconą polskiej kinematografii. Kino Polonia to największa z planowanych trzech wystaw stałych Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Będzie multimedialną opowieścią o historii kultury filmowej na ziemiach polskich od pierwszych projekcji po czasy współczesne.

Roboty budowlane związane są z dostosowaniem obiektu do nowej aranżacji i wyposażenia Narodowego Centrum Kultury Filmowej, obejmują wspomnianą wystawę Kino Polonia oraz kompleks warsztatów edukacyjnych. Kino Polonia, największa z trzech wystaw stałych NCKF, jest multimedialną opowieścią o historii kultury filmowej na ziemiach polskich od pierwszych projekcji po czasy współczesne. Przestrzeń edukacyjna składająca się z sześciu osobnych stref laboratoryjnych przyczyni się do promowania świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej.

W nadchodzących miesiącach rozpoczną się przetargi na wyposażenie NCKF, które obejmą wystawę multimedialną prezentującą historię polskiej kinematografii i kompleks sal edukacyjnych wyposażonych min. w mini studio telewizyjne, demonstracyjne studio dźwięku, mini halę efektów specjalnych, demonstracyjną halę zdjęciową a także studio „motion capture”.