Rusza nabór do 15. edycji Łódzkiego Funduszu Filmowego. Tegoroczny budżet przewidziany na wsparcie produkcji wynosi 1 500 000 zł.

Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty:
• filmów fabularnych pełnometrażowych (min. 70 minutowych),
• serii fabularnych (min. 5 odcinków w sezonie)
• dokumentalnych,
• animowanych.

Podstawowym kryterium udziału w konkursie jest powiązanie projektu z Łodzią lub województwem łódzkim poprzez osoby twórców, temat lub miejsce realizacji, a także wysokość kosztów produkcyjnych poniesionych w regionie. W przypadku seriali fabularnych warunkiem koniecznym do aplikowania jest realizacja minimum 5 dni zdjęciowych na terenie Łodzi oraz wydatkowanie w woj. łódzkim środków o równowartości minimum 200% kwoty wkładu koprodukcyjnego EC1.

W ramach tegorocznej edycji Funduszu kontynuowane są działania związane z promowaniem zrównoważonej produkcji filmowej. Konkurs zawiera wytyczne ułatwiające wdrożenie przez Wnioskodawców zasad green filmingu. Producenci, którzy przedstawią plan zrównoważonej produkcji, będą mieli możliwość pokrycia z wkładu EC1 „zielonych kosztów”, czyli wydatków poniesionych na ekologiczne rozwiązania filmowe.

Nabór wniosków trwa do 17 lutego 2022 r. do godziny 23:59. Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie Łódź Film Commission.