16 grudnia 2022 zostały udostępnione wyniki ewaluacji raportuz monitorowania członkostwa, podsumowujący dotychczasowe czteroletnie działania Łodzi w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Pod koniec 2021 roku, po czterech latach od otrzymania tytułu Miasta Filmu UNESCO, zgodnie z wytycznymi Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, Łódź zobowiązana była przygotować raport ewaluacyjny tzw. Raport z monitorowania członkostwa, podsumowujący dotychczasowe czteroletnie działania Łodzi w ramach Sieci UCCN. Przygotowanie raportu wymagało rzetelnej ewaluacji wszystkich podjętych w tym okresie działań, ale także przedstawienia koncepcji i planu dalszego funkcjonowania miasta w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. W raporcie znalazło się też kilka przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach m.in. zakończenie projektu budowy Narodowego Centrum Kultury Filmowej planowane na drugą połowę 2023 roku czy działania w zakresie zrównoważonej produkcji filmowej tzw. „green filmingu”.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi monitorowania i raportowania członkostwa w Sieci UCCN, każdy raport jest przekazywany do oceny partnerskich miast członkowskich w danej dziedzinie, które opracowują sprawozdania ewaluacyjne na podstawie obowiązującego formularza ocen. Następnie skonsolidowane wyniki zostają przekazywane z powrotem do Sekretariatu UNESCO. Z przyczyn niezależnych od Sekretariatu, proces oceny ubiegłorocznych raportów wydłużył się do ponad roku. Wyniki ewaluacji raportu złożonego przez Łódź zostały udostępnione 16 grudnia 2022 z finalną oceną: bardzo dobry.

Jak czytamy w końcowej ocenie raportu: Bazując na własnym bogatym dziedzictwie i tradycji filmowej, znanych i unikalnych lokacjach filmowych, innowacyjnych instytucjach filmowych i ośrodkach edukacyjnych, a także szeregu festiwali filmowych i innych wydarzeń audiowizualnych, Łódź jest miastem o ogromnym potencjale jako wiodące Miasto Kreatywne Filmu. Od momentu uzyskania tytułu Miasta Filmu UNESCO w październiku 2017 r. Łódź realizowała różne inicjatywy i działania wykorzystujące film jako kluczowy czynnik zrównoważonego rozwoju. (…) Poza inicjatywami mającymi na celu realizację celów UCCN, Łódź ma również bardzo rozległe relacje z miastami członkowskimi z innych krajów oraz kontynuuje współpracę z innymi polskimi Miastami Kreatywnymi UNESCO z różnych dziedzin. Miasto wdrożyło różne inicjatywy i projekty, które odpowiadają celom UCCN w kinie i branży kreatywnej, a także w dziedzinie badań, edukacji i środowiska. W szczególności miasto poczyniło wielkie starania na rzecz połączenia tradycji i innowacji w oparciu o unikalną łódzką tradycję i dziedzictwo filmowe oraz możliwości edukacyjno-badawcze.