W 2022 roku przypada 100. rocznica urodzin Jerzego Kawalerowicza, wybitnego reżysera, pierwszego kierownika artystycznego Studia Filmowego Kadr. Muzeum Kinematografii w Łodzi posiadające bogate zbiory dokumentujące dorobek artystyczny reżysera zdecydowało się na przygotowanie wystawy poświęconej twórczości Kawalerowicza oraz kulisom pracy z kolekcją.

Wszystkie obiekty na wystawie Kawalerowicz – kolekcja pochodzą ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi. Większość została przekazana przez żonę reżysera Małgorzatę Dipont w 2012 roku. Po włączeniu ich do zbiorów zostały opisane i skatalogowane, równolegle prowadzono proces ich digitalizacji i konserwacji. Uzupełnienie stanowią pozyskane przez Muzeum zagraniczne plakaty, dokumentacje scenograficzne i przygotowawcze m.in. do filmu Faraon pochodzące z kolekcji Jerzego Skrzepińskiego oraz materiały przekazane po wystawie Quo vadis – kulisy filmu (2001).

W gablotach znajdują się: świadectwa szkolne, robocze i ostateczne wersje scenariuszy, pamiątkowe albumy i projekty scenograficzne. Na stołach prezentujemy pozostałą część kolekcji wraz z informacjami o jej przechowywaniu i użytkowaniu. Przestrzeń wystawy została podzielona na tematy: przedmioty osobiste, scenariusze, scenopisy, scenografia, kostiumy, fotosy, werki, materiały promocyjne oraz archiwum taśmy filmowej. Pomiędzy nimi znajdują się urządzenia, narzędzia i środki, wykorzystywane przez pracowników Działu Zbiorów do opracowywania i zabezpieczania obiektów. Są to m.in. księga inwentarzowa, stanowisko digitalizacyjne, stół montażowy oraz archiwum plakatu.

 

Czas trwania wystawy: 23.09.2022 - 29.01.2023.
Wystawa została dofinansowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Partnerzy: Łódź Miasto Filmu UNESCO, Miasto Łódź, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 35mm.online