Ruszyła wspólna strona internetowa wszystkich 18 Miast Filmu: www.citiesoffilm.org. Platforma umożliwia wymianę wiedzy i informacji dotyczących projektów filmowych, a także zwiększa możliwości współpracy międzynarodowej.

Za koordynację projektu i budowy wielojęzycznej strony internetowej odpowiadało Miasto Filmu Bristol. Platforma zawiera profile wszystkich miast członkowskich, przykłady kluczowych inicjatyw realizowanych w każdej lokalizacji oraz wiadomości o wspólnych sukcesach i możliwościach współpracy między miastami członkowskimi.