Aż trudno uwierzyć, że łódzka Aleja Gwiazd liczy już sobie ponad 20 lat! Pierwsza gwiazda została wmurowana 28 maja 1998 roku i była poświęcona aktorowi Andrzejowi Sewerynowi. Obecnie w alei prezentuje się 78 gwiazd.

Pomysłodawcą stworzenia alei był związany z Łodzią reżyser i pedagog Jan Machulski. Pierwowzorem miała być zlokalizowana w Los Angeles Walk of Fame, która upamiętnia osobistości świata show-biznesu.

Aleja jest jedną z atrakcji turystycznych ulicy Piotrkowskiej – rozciąga się między ulicami 6 Sierpnia i gen. Romualda Traugutta a pasażem Artura Rubinsteina. Po nieparzystej (zachodniej) stronie ulicy znajdują się gwiazdy aktorów polskiego kina, natomiast po stronie parzystej (wschodniej) – gwiazdy pozostałych twórców kina: reżyserów, operatorów, scenografów czy kompozytorów. Szczególne względy mają artyści związani z Łodzią.

Autorem projektu gwiazdy jest artysta grafik Andrzej Pągowski. Decyzję o wmurowaniu kolejnej gwiazdy podejmuje kapituła złożona z łódzkich artystów i ludzi związanych z kulturą.

Członkowie Kapituły Łódzkiej Alei Gwiazd:

•    Krzysztof Piątkowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi;
•    Dagmara Śmigielska – przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
•    Rafał Syska – przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
•    Marzena Bomanowska – przedstawiciel Muzeum Kinematografii w Łodzi;
•    Monika Głowacka – przedstawiciel Łódź Film Commission;
•    Janusz Tylman – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi;
•    Piotr Sitarski– przedstawiciel środowiska filmoznawców;
•    Elżbieta Czarnecka – przedstawiciel środowiska inicjatorów idei Alei Gwiazd;
•    Sławomir Fijałkowski – przedstawiciel animatorów kultury filmowej w Łodzi;

Funkcję Przewodniczącego Kapituły pełni przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi - Krzysztof Piątkowski, wiceprzewodniczacego - dyrektor NCKF Rafał Syska. Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Narodowe Centrum Kultury Filmowej.