Sieć Miast Kreatywnych jest strategicznym partnerem UNESCO ? wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki z myślą o stałym zwiększaniu poszanowania dla sprawiedliwości, rządów prawa i praw człowieka. Sieć powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast. Obecnie tworzy ją 116 miast z 54 krajów.

UNESCO wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.

 

Celem Sieci Miast Kreatywnych jest:

  • Wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast, które uznają kreatywność za strategiczny element swojego zrównoważonego rozwoju;
  • Włączanie kultury i kreatywności do planów zrównoważonego rozwoju miast;
  • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków sieci zmierzających do uczynienia kreatywności kluczowym komponentem rozwoju miast;
  • Wzmacnianie obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów i usług kulturalnych;
  • Tworzenie centrów kreatywności i innowacji oraz zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kultury;
  • Zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wymiary plakatu: 350x250 mm

 

Technika wykonania: wszystkie techniki dozwolone np. akwarela, kolaż, wyklejanka itp.